Gobiz

Product Manager (Giám Đốc Sản Phẩm)

Application deadline: 31/05/2022
Salary: Negotiable

Backend Developer (Java)

Hạn ứng tuyển: 30/06/2022
Mức lương: 20.000.000đ – 35.000.000đ

Tester

Hạn ứng tuyển: 31/05/2022
Mức lương: 500 – 1.100 USD

Product Owner (Ecommerce)

Application deadline: 31/05/2022
Salary: 2,000 — 2,500 USD

Business Analyst

Hạn ứng tuyển: 31/05/2022
Mức lương: 15.000.000đ – 30.000.000đ