Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Go Crossborder

Nhập hàng

 • Công cụ đặt hàng
 • Quản lý đơn hàng
 • Theo dõi đơn hàng
 • Quản lý kiện hàng

Khách hàng

 • Quản lý chung
 • Phiếu giao
 • Tài chính
 • Yêu cầu giao

Khiếu nại

 • Người bán
 • Sản phẩm
 • Nhà cung cấp
 • Dịch vụ

Logistics

 • Phân đơn nhân viên
 • Xuất nhập tồn kho
 • Theo dõi vận chuyển
 • Nhân viên giao hàng

Đối tác của chúng tôi

Gobiz đã và đang hợp tác với nhiều đối tác lớn trong lĩnh vực kinh doanh nhập hàng xuyên biên giới.

Tmall