Bảng giá sử dụng phần mềm Gobiz

Phần mềm Go-CrossBorder của Gobiz hiện tại được phát triển thành 3 gói dịch vụ phù hợp với từng nhu cầu và quy mô kinh doanh của khách hàng