Gobiz

Product UI/UX Designer

Hạn ứng tuyển: 31/3/2023 Mức lương: 20.000.000đ – 30.000.000đ

Backend Developer – Java (Dự Án Fintech)

Hạn ứng tuyển: 31/3/2023 Mức lương: 40.000.000đ – 55.000.000đ

Technical Manager (Dự Án Fintech)

Hạn ứng tuyển: 31/3/2023 Mức lương: Thỏa thuận

Frontend Developer (Dự án Fintech)

Hạn ứng tuyển: 31/3/2023 Mức lương: 20.000.000đ – 35.000.000đ