Gobiz

Các vị trí đang tuyển dụng

Theo dõi chúng tôi:

Chief Product Officer

Application deadline: 31/12/2022 Salary: 70,000,000 – 90,000,000 VND

Tech Support

Hạn ứng tuyển: 31/12/2022 Mức lương: 20.000.000đ – 25.000.000đ

Scrum Master

Application deadline: 31/12/2022 Salary: 1,000 – 2,000 USD

Tester

Hạn ứng tuyển: 31/12/2022 Mức lương: 500 – 1.100 USD

DevOps

Application deadline: 31/12/2022 Salary: 30,000,000 – 40,000,000 VND