SIGNING BONUS: GIA NHẬP GOBIZ – NHẬN QUÀ MÊ TÍT

Signing Bonus upto 20.000.000 + Apple AirPods khi về chung 1 nhà với đội ngũ Gobiz. Tháng 11, 12 này . . .

Business Analyst

Hạn ứng tuyển: 31/01/2022Mức lương: 15.000.000đ – 30.000.000đ MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nghiên cứu và phát triển, tìm giải pháp . . .

Product Manager (Giám Đốc Sản Phẩm)

Application deadline: 30/11/2021Salary: Negotiable Job Description: Responsibilities:  Define product vision, strategy, and roadmap with an in-depth understanding of markets, competition, . . .

Fresher Frontend ReactJS

Hạn ứng tuyển: 31/12/2021Mức lương: 7.000.000đ – 15.000.000đ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng UI dành cho các ứng dụng . . .

Tester

Hạn ứng tuyển: 31/12/2021Mức lương: 500 – 1.100 USD NHIỆM VỤ CỦA TESTER TẠI GOBIZ: Phối hợp với Dev và . . .

Backend Developer (PHP)

Hạn ứng tuyển: 31/12/2021Mức lương: 20.000.000đ – 30.000.000đ MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tham gia phân tích các chức năng hoạt . . .