Gobiz

Chuyên Viên Content Writer

Hạn ứng tuyển: 30/11/2022
Mức lương: 8.000.000đ – 12.000.000đ

Tech Support

Hạn ứng tuyển: 30/11/2022
Mức lương: 20.000.000đ – 25.000.000đ

Backend Developer – Java (Dự Án Fintech)

Hạn ứng tuyển: 30/11/2022
Mức lương: 30.000.000đ – 45.000.000đ

Scrum Master

Application deadline: 30/11/2022
Salary: Negotiable

NodeJS Developer

Application deadline: 30/11/2022
Salary: 30,000,000 – 45,000,000 VND

Product UI/UX Designer

Hạn ứng tuyển: 30/11/2022
Mức lương: 20.000.000đ – 30.000.000đ