18/08/2020

Cập nhật hệ thống quản lý kho ngày 19/08/2020

Kính chào Quý khách,

Đội ngũ phát triển sản phẩm Gobiz xin thông báo sẽ triển khai một phiên bản cập nhật của hệ thống quản lý kho (Go Logistics) trong gói phần mềm Go Crossborder vào lúc 11:30 ngày 19/08/2020.

Trong khoảng thời gian từ 11:30 đến 12:00 hệ thống có thể hoạt động không ổn định, để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất Quý khách nên tạm dừng sử dụng hệ thống trong khoảng thời gian này.

Quản lý kho – Go Logistics 0.30.0 – 19/08/2020

Chức năng mới

  • Cho phép tùy chỉnh logo trên tem chính ngạch

Cập nhật & sửa lỗi

  • Cho phép cập nhật agency cho kiện tạo mới chưa khớp đơn
  • Cho phép khớp hoặc bỏ khớp đơn với những kiện ở trạng thái: đang giao và đã giao nếu nhân viên được cấp quyền chỉnh sửa.
  • Bổ xung log xuất nhập kiện trên phiếu xuất tại chi tiết kiện
  • Chỉnh sửa tem kiện để hiển thị tốt hơn

Có thể bạn quan tâm: