18/08/2022

Điều khoản dịch vụ GSA

THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CUNG CẤP PHẦN MỀM TRÊN NỀN TẢNG WEBSITE Https://gsa.gobiz.vn

ĐÂY LÀ THỎA THUẬN PHÁP LÝ GIỮA KHÁCH HÀNG VỚI CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ QUY ĐỊNH CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG VIỆC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG CÁC GÓI DỊCH VỤ PHẦN MỀM CỦA GOBIZ GỌI TẮT LÀ “THỎA THUẬN”.

THỎA THUẬN NÀY LÀ HỢP ĐỒNG THỂ HIỆN SỰ ĐỒNG Ý TIẾN HÀNH GIAO DỊCH DƯỚI HÌNH THỨC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ GIỮA HAI BÊN CỦA THỎA THUẬN. BẰNG CÁCH TÍCH CHỌN VÀO Ô “TÔI ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ” TRÊN THỎA THUẬN, ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý RẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG NẾU KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ THAO TÁC TÍCH CHỌN NÀY CÓ NGHĨA LÀ HAI BÊN ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI MỌI ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN VÀ ĐƯỢC XEM NHƯ HAI BÊN ĐÃ KÝ KẾT THỎA THUẬN.

ĐIỀU 1: THÔNG TIN PHẦN MỀM

Thông tin chi tiết về phần mềm:

 • Tên phần mềm: Phần mềm Gobiz Trợ lý mua hàng (Gobiz Shopping Assistant).
 • Số giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả: 1131/2022/QTG.
 • Chủ sở hữu: Công ty TNHH giải pháp công nghệ Gobiz.
 • Tác giả: Nguyễn Xuân Kiên.

ĐIỀU 2: PHÍ DỊCH VỤ VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

 1. Tuỳ thuộc vào từng thời điểm Gobiz sẽ cung cấp các gói dịch vụ phần mềm (sau đây gọi tắt là “dịch vụ”) theo các khung thời gian sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng của khách hàng.
 2. Phí Dịch vụ cung cấp phần mềm được tính tuỳ theo gói dịch vụ mà khách hàng lựa chọn và được Gobiz công bố trực tiếp trên trên website https://gsa.gobiz.vn. Chi phí này chỉ tính một lần tại thời điểm Khách hàng lựa chọn gói dịch vụ và hoàn thành việc thanh toán.
 3.  Việc tính phí sẽ bắt đầu từ khi cài đặt dịch vụ thành công và chỉ dừng cung cấp khi Khách hàng thông báo dừng sử dụng dịch vụ bằng văn bản cho Gobiz, hoặc Gobiz đơn phương dừng cung cấp dịch vụ của khách hàng vì khách hàng vi phạm điều khoản của Thỏa thuận này buộc Gobiz phải đơn phương dừng cung cấp dịch vụ.
 4. Phí dịch vụ trong đó đã bao gồm: 
 1. Chi phí xây dựng phần mềm;
 2. Chi phí quản lý và duy trì phần mềm trong thời hạn sử dụng của gói dịch vụ khách hàng đã mua.

2.5.  Phí dịch vụ không bao gồm các chi phí phát sinh trong các trường hợp sau: 

 1. Khi khách hàng có yêu cầu mới bổ sung hoặc thay đổi khác với gói dịch vụ khách hàng đã đăng ký mua. Khi đó hai Bên sẽ thống nhất về chi phí và phương thức cung cấp bằng văn bản bổ sung khi có phát sinh yêu cầu.
 2. Kinh phí mua bản quyền các phần mềm công cụ và các phần mềm liên quan đến Hệ thống phần mềm trong quá trình Khách Hàng sử dụng khi vận hành phần mềm theo yêu cầu.

2.6.  Phí dịch vụ này không phải chịu thuế Giá trị gia tăng (VAT)

2.7.  Phí dịch vụ này sẽ không thay đổi trong thời gian khách hàng sử dụng của gói dịch vụ đã mua.

2.8.  Tùy từng thời điểm Gobiz sẽ ban hành Biểu phí các gói dịch vụ cung cấp phần mềm nếu có thay đổi tại website https://gsa.gobiz.vn. Trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày ban hành Biểu phí cung cấp phần mềm mới Gobiz sẽ thông báo cho Khách Hàng qua email hoặc website của Gobiz. 

2.9 Phương thức thanh toán:

Mọi khoản thanh toán liên quan đến thoả thuận sẽ được thực hiện bằng Đồng Việt Nam, theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Gobiz.

2.10 Thời hạn thanh toán:

Khách Hàng thanh toán cho Gobiz 100% phí sử dụng dịch vụ ngay sau khi lựa chọn gói dịch vụ, tiến hành đặt hàng và đồng ý chấp thuận thoả thuận này.

2.11  Thông tin bộ phận đại diện liên hệ trao đổi thực hiện thoả thuận của Gobiz:

Bộ phận: Bộ phận kỹ thuật – chăm sóc khách hàng

Số điện thoại: 024 7303 1888

Email: [email protected]

ĐIỀU 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ 

 1. Thời gian bắt đầu thực hiện việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng kể từ ngày Khách hàng hoàn thành việc thanh toán cho Gobiz nêu tại Điều 2 của thoả thuận này
 2. Các yêu cầu phát sinh thêm về chức năng của phần mềm hoặc các thay đổi theo yêu cầu của Khách Hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngoài phạm vi thoả thuận này làm phát sinh thêm thời gian và chi phí thực hiện sẽ được hai bên tiến hành bàn bạc thoả thuận bằng việc cung cấp gói dịch vụ phát sinh.
 3.  Trước khi hết thời hạn thoả thuận này ít nhất 30 (ba mươi) ngày, một trong các bên có quyền gửi yêu cầu gia hạn thoả thuận, việc gia hạn được thực hiện bằng việc khách hàng đăng ký sử dụng gói dịch vụ mới tại website của Gobiz hoặc khách hàng đăng ký gia hạn thời hạn sử dụng của gói dịch vụ đã mua.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG 

 1. Cung cấp trung thực, đầy đủ, hợp pháp các thông tin, tài liệu về chức năng, quy trình nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho Gobiz thực hiện công việc của mình trong phạm vi thoả thuận.
 2. Thanh toán cho Gobiz đầy đủ và đúng thời hạn theo các quy định trong thoả thuận.
 3.  Khách Hàng phải bảo đảm những thông tin và tài liệu Khách Hàng cung cấp cho Gobiz không có nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của một bên thứ ba ngoài thoả thuận.
 4.  Tuân thủ các chính sách, phổ biến cho nhân sự sử dụng đúng hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng phần mềm do Gobiz cung cấp.
 5.   Phối hợp và hỗ trợ giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai thoả thuận để Gobiz có thể thực hiện các công việc theo phạm vi của thoả thuận này.
 6. Khách hàng không được phép sử dụng Dịch vụ của Gobiz bao gồm việc cập nhật dữ liệu, gửi email, viết bài hoặc truyền tải dữ liệu với mục đích sau:
 1. Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản;
 2. Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự hoặc quấy rối;
 3. Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật;
 4. Xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác;
 5. Cản trở hoặc phá hỏng Dịch vụ (bao gồm việc truy cập Dịch vụ thông qua bất cứ phương tiện máy móc, Nền tảng nào);
 6. Phục vụ cho các tổ chức khủng bố Việt Nam hoặc khủng bố quốc tế;
 7. Vi phạm quy định của pháp luật;
 8.  Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA GOBIZ

 1. Thực hiện việc quản lý, duy trì phần mềm đạt chất lượng tốt nhất và cài đặt Hệ thống phần mềm hoàn chỉnh, đầy đủ với các chức năng theo mô tả của gói dịch vụ cung cấp.
 2. Đảm bảo nhân sự sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn cho Khách Hàng cách sử dụng, quản trị, cập nhật thông tin lên phần mềm trong suốt thời gian thoả thuận có hiệu lực.
 3. Bảo đảm cho Khách Hàng là chủ sử dụng hợp pháp đối với phần mềm theo quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào khác. 
 4. Bàn giao tài khoản và mật khẩu của hệ thống quản trị phần mềm cho Khách Hàng.
 5. Thực hiện nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả trách nhiệm duy trì, quản lý phần mềm trong thời hạn sử dụng phần mềm của Khách Hàng.
 6. Đảm bảo duy trì phần mềm đúng thời hạn, không tồn tại các khuyết điểm, lỗi và bất kỳ virus nào và được cài đặt và phát triển đúng cách.
 7. Cung cấp hóa đơn tài chính hợp lệ khi Khách Hàng yêu cầu.

ĐIỀU 6: BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. Gobiz chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì các biện pháp bảo vệ và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng. Gobiz cam kết sẽ không:
 1. Sửa đổi dữ liệu Khách hàng mà không có sự đồng ý của Khách hàng hoặc không phải vì mục đích khắc phục lỗi hay sự cố;
 2. Không tiết lộ dữ liệu Khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng cho phép;
 3. Không truy cập vào dữ liệu và/hoặc làm thay đổi dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ.
 1. Gobiz chịu trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu của Khách hàng và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước. Gobiz không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của Khách hàng do Khách hàng hoặc nhà thầu, nhân viên, bên tư vấn của Khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra.
 2. Khách hàng chịu trách nhiệm xác định và xác thực quyền của tất cả những người dùng truy nhập vào dữ liệu của Khách hàng.
 3. Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin tài khoản người dùng.
 4. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động thực hiện bởi các tài khoản người dùng của Khách hàng và có trách nhiệm ngay lập tức thông báo với Gobiz về các truy cập trái phép.
 5. Gobiz sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn hại gây ra bởi người dùng của Khách hàng, bao gồm các cá nhân không có quyền truy cập vào dịch vụ vẫn có thể lấy được quyền truy cập do lỗi máy tính/ nền tảng hoặc hệ thống mạng nội bộ của Khách hàng.
 6. Trong phạm vi của thỏa thuận này, “Thông tin bí mật” bao gồm: Dữ liệu của Khách hàng, công nghệ độc quyền của mỗi bên trong Thỏa thuận này, quy trình nghiệp vụ và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, thiết kế, và toàn bộ quá trình trao đổi giữa hai Bên liên quan đến dịch vụ và/hoặc Phần mềm. Bất kể những điều đã đề cập ở trên, “Thông tin bí mật” không bao gồm các thông tin mà:
 1. Được công chúng biết tới hoặc đã phổ biến trên phương tiện truyền thông;
 2. Được biết tới trong ngành trước khi tiết lộ;
 3. Được công chúng biết tới không phải do lỗi của bên nhận thông tin;
 4. Dữ liệu tổng hợp trong đó không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nào cụ thể của Khách hàng.
 5. Khách hàng và Gobiz cùng đồng ý rằng:
 1. Thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ bí mật cho tất cả các “Thông tin bí mật”;
 2. Không sao chép, chuyển giao cung cấp một phần hay toàn bộ “Thông tin bí mật” cho bất kỳ bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận của bên có quyền sở hữu đối với “Thông tin bí mật”;
 3. Không sử dụng “Thông tin bí mật” mà hai Bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài mục đích thực hiện Thỏa thuận này.
 1. Khách hàng chấp thuận và đồng ý rằng Khách hàng cho phép Gobiz được phép thu thập, chuyển giao, xử lý và lưu trữ các dữ liệu Khách hàng và các dữ liệu cá nhân mà Khách hàng có để phục vụ cho việc thực hiện các điều khoản của Thỏa thuận này. Khách hàng cũng đảm bảo rằng các thông tin mà Khách hàng đăng ký với Gobiz để truy cập hệ thống là chính xác.
 2. Khách hàng đồng ý cho Gobiz phân tích, thống kê các dữ liệu để đưa ra các thông tin dự báo về tình hình chung và công bố dữ liệu công khai cho cộng đồng hoặc cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ. Các dữ liệu công bố này hoàn toàn không có thông tin chi tiết liên quan đến dữ liệu và Khách hàng hoặc có ảnh hưởng đến bí mật kinh doanh của Khách hàng.

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ PHẠT VI PHẠM

 1. Khi một trong các bên vi phạm thoả thuận thì bên còn lại có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho bên vi phạm biết về việc vi phạm thoả thuận.
 2. Khi một trong các bên vi phạm nghĩa vụ của thoả thuận gây thiệt hại trực tiếp cho bên còn lại thì Bên bị thiệt hại có quyền yêu cầu bên gây thiệt hại khắc phục hậu quả hoặc bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại do lỗi trực tiếp hoặc gián tiếp mà bên gây thiệt hại gây nên;
 3. Trường hợp lỗi thuộc về hai bên thì các bên cùng nhau thỏa thuận về việc khắc phục hậu quả hoặc bồi thường cho nhau trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi;
 4. Mỗi bên vi phạm thoả thuận ngoài việc khắc phục hậu quả hoặc bồi thường thiệt hại còn phải chịu phạt vi phạm thoả thuận, mức phạt vi phạm thoả thuận là 8% giá trị của phần vi phạm.

ĐIỀU 8: BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 1. Bản quyền Hệ thống phần mềm thuộc quyền sở hữu của Gobiz.
 2. Gobiz không có nghĩa vụ và trách nhiệm nếu Khách Hàng cố ý, trực tiếp hay gián tiếp, thay đổi, nâng cấp, kết hợp, chuyển đổi, mô phỏng Hệ thống mà không có sự trao đổi với Gobiz. 
 3. Gobiz chỉ chịu trách nhiệm về các tài liệu, Hệ thống do Gobiz xây dựng và chuyển giao theo thoả thuận này.
 4. Ở bất kì thời điểm nào, Khách Hàng có quyền sở hữu tất cả các dữ liệu, phần công việc cùng với những tài liệu hỗ trợ liên quan đến Hệ thống mà Gobiz bàn giao, cung cấp, thực hiện theo phạm vi thoả thuận này.
 5. Gobiz cam kết bảo đảm Dịch vụ cung cấp theo thoả thuận này không bị vi phạm các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, bí mật kinh doanh, giải pháp hữu ích,…) của Việt Nam và các quy định trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết hoặc công nhận. Gobiz đảm bảo miễn trừ trách nhiệm và cam kết bảo vệ cho Khách Hàng khỏi những trách nhiệm, nghĩa vụ, yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc khiếu kiện, buộc ngưng sử dụng của bên thứ ba liên quan đến việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với Hệ thống mà Gobiz cung cấp cho Khách Hàng theo thoả thuận này.

ĐIỀU 9: CHẤM DỨT THOẢ THUẬN

9.1. Các trường hợp chấm dứt thoả thuận

 1. Các Bên đồng ý thống nhất chấm dứt thoả thuận trước thời hạn.
 2. Gobiz đơn phương chấm dứt thoả thuận do Khách Hàng không thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 4 của thoả thuận này.
 3. Khách Hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt thoả thuận cho Gobiz bằng văn bản. Hai bên sẽ tiến hành nghiệm thu khối lượng công việc mà Gobiz đã thực hiện đến thời điểm mà Khách Hàng yêu cầu chấm dứt, Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các chi phí liên quan đến phần công việc đã thực hiện bao gồm các khoản chi phí phát sinh do việc chấm dứt thoả thuận gây ra.
 4. Theo yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.
 5. Thoả thuận này còn có thể chấm dứt trong trường hợp một bên vi phạm nghĩa vụ của thoả thuận này và không khắc phục các vi phạm đó trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận thông báo của bên bị vi phạm. Bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt thoả thuận và thông báo cho Bên vi phạm bằng văn bản mà không bị phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại. Khi đó, bên vi phạm sẽ phải chịu các trách nhiệm nêu tại Điều 7 của thoả thuận này.

9.2.    Nghĩa vụ của Các Bên khi chấm dứt thoả thuận

 1. Khi tiến hành chấm dứt thoả thuận, Các Bên có nghĩa vụ thanh toán hoàn tất mọi công nợ còn tồn tại theo biên bản tổng hợp nghiệm thu hoàn thành công việc, hồ sơ chứng từ thanh toán (nếu có).
 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chấm dứt thoả thuận, các bên tiến hành bàn giao lại các phần công việc đã triển khai, tài liệu hỗ trợ, các khoản thanh toán hoặc hoàn trả cho nhau các khoản tiền chênh lệch (nếu có).

ĐIỀU 10: CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Sự kiện bất khả kháng là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể dự đoán trước, cũng như không thể đề phòng được, làm cho một bên tạm thời hoặc vĩnh viễn không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận tại thoả thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sự kiện như:

 1. Thiên tai, địch họa gây cách trở hoặc phá hủy, tắc nghẽn, dừng kết nối đến trung tâm dữ liệu của Gobiz hoặc của Khách hàng.
 2. Sự cố mất điện trên diện rộng; Sự cố đứt cáp viễn thông gây tắc nghẽn hoặc ngừng kết nối viễn thông, Internet đến trung tâm dữ liệu của Gobiz.
 3. Tin tặc (hacker), mã độc, vi rút máy tính (virus) tấn công vào trung tâm dữ liệu của Gobiz làm ngưng trệ, tắc nghẽn hoặc phá hủy một phần hoặc toàn bộ  phần mềm và dữ liệu.
 4. Các sự cố bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật như: chiến tranh, bạo loạn, nội chiến, dịch bệnh, thay đổi chính sách, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hỏa hoạn, động đất, sóng thần, mưa bão, hạn hán, đình công và những sự kiện khác nằm ngoài tầm kiểm soát của một bên.

Trong trường hợp xảy ra trường hợp bất khả kháng, không bên nào được xem là có lỗi trong việc vi phạm thoả thuận do sự kiện bất khả kháng như nêu trên gây ra (ngoại trừ hành vi vi phạm nghĩa vụ thanh toán). Tuy nhiên, bên bị ảnh hưởng phải gửi thông báo kịp thời cho bên kia về nguyên nhân và thời hạn chậm trễ thực hiện nghĩa vụ thoả thuận trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng, đồng thời cung cấp chứng cứ chứng minh sự kiện bất khả kháng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc vi phạm nghĩa vụ thực hiện thoả thuận. Việc thực hiện nghĩa vụ thoả thuận của bên đó sẽ được tạm ngừng và/hoặc miễn trừ trong suốt thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng và được phép gia hạn thêm thời hạn thực hiện nghĩa vụ tương ứng với thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng.

ĐIỀU 11:  QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Điều khoản sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận:
 1. Gobiz có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này tuỳ từng thời điểm và được công bố trên website của Gobiz.
 2. Trường hợp Khách hàng không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bổ sung đó, Khách hàng có thể thực hiện các thủ tục Tạm dừng Dịch vụ hoặc Dừng Dịch vụ theo quy định của Thỏa thuận này.
 1. Khách hàng không được phép chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của Thỏa thuận này cho bất cứ bên thứ ba nào khác mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Gobiz.
 2. Việc một trong các điều khoản thuộc Thỏa thuận này bị coi là vô hiệu hay không thể thực hiện được không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực hiện của các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận này.
 3. Mọi tranh chấp phát sinh giữa hai Bên liên quan đến Thỏa thuận (nếu có) trước hết được giải quyết thông qua thương lượng. Nếu tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượngthì một trong hai Bên có quyền yêu cầu đưa việc tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội để yêu cầu giải quyết. Quyết định của tòa là quyết định cuối cùng buộc các bên phải tuân thủ.
 4. Các thuật ngữ và điều khoản của thoả thuận này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 
 5. Hai Bên cam kết thi hành đúng và đầy đủ các điều kiện và điều khoản quy định trong thoả thuận này.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ

 Giám Đốc

NGUYỄN XUÂN KIÊN

Tags:

Có thể bạn quan tâm: