07/11/2023

Hàng chuyển cửa khẩu là gì? 3 điều nhất định phải biết

Hàng chuyển cửa khẩu là gì?

Hiểu đơn giản, hàng chuyển cửa khẩu là hàng hóa khi vận chuyển phải đi qua các cửa khẩu và cần chịu tra xét của các địa điểm làm thủ tục hải quan. Dựa theo con đường vận chuyển có thể phân chia các loại hàng chuyển cửa khẩu, cụ thể như:

Hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu

Đây là hàng hóa được vận chuyển từ trong nước ra nước ngoài. Hàng hóa xuất khẩu yêu cầu phải vận chuyển đi trong vòng 30 ngày kể từ khi Chi cục Hải quan cửa khẩu hoàn thành việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hàng hóa.

Hàng chuyển cửa khẩu phải trải qua xét duyệt và chịu giám sát, kiểm tra từ các địa điểm làm thủ tục hải quan.

Như vậy, hàng chuyển cửa khẩu phải chịu sự giám sát, kiểm tra liên tục. 

 Hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Đây là hàng hóa được vận chuyển từ ngoài nước vào trong nước. Trường hợp doanh nghiệp thu mua hàng hóa thay cho cơ sở khác để vận chuyển vào nội địa thì cần xuất hóa đơn bán hàng và chịu trách nhiệm về nguồn gốc hàng hóa đó.

Các loại hàng hóa được chuyển cửa khẩu

Dựa Theo Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, các loại hàng hóa dưới đây sẽ được cho phép chuyển cửa khẩu:

Đối với hàng hóa xuất khẩu

 • Đã đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu được vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu đến cửa khẩu xuất; kho ngoại quan; địa điểm thu gom hàng lẻ; cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa.
 • Được vận chuyển từ cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa; kho ngoại quan; địa điểm thu gom hàng lẻ; kho hàng không kéo dài đến cửa khẩu xuất.
 • Được vận chuyển từ khu phi thuế quan đến cửa khẩu xuất, kho ngoại quan; địa điểm thu gom hàng lẻ; cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa; địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu hoặc đến các khu phi thuế quan khác.
 • Được vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải quan này đến địa điểm làm thủ tục hải quan khác.
Đối với hàng hóa xuất khẩu thì phải có tờ khai xuất khẩu hàng hóa và được xác nhận bởi Chi cục Hải quan.

Đối với hàng hóa nhập khẩu

 • Được vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan.
 • Được vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải quan này đến địa điểm làm thủ tục hải quan khác.
 • Được vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cảng hoặc kho hàng đích ghi trên đơn vận tải hoặc không kéo dài hoặc địa điểm thu gom hàng lẻ hoặc đến cửa khẩu khác.
 • Đã đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu được vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, khu phi thuế quan.
Hàng hóa nhập khẩu cần được nhập đến cảng hoặc kho hàng đích ghi trên đơn vận tải.

Thủ tục hải quan cho hàng hóa chuyển cửa khẩu

Để giúp bạn dễ dàng thực hiện các thủ tục hải quan cho hàng hóa chuyển cửa khẩu,

Đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu

 • Bước 1: Người khai hải quan nộp hồ sơ tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu. Hồ sơ xuất khẩu cơ bản bao gồm:
  • Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và chứng nhận mã số thuế (nếu là lần đầu xuất khẩu)
  • Hợp đồng thương mại
  • Phiếu đóng gói hàng hóa
  • Biên bản bàn giao container
  • Tờ khai xuất khẩu hàng hóa (xin và điền tại Chi cục Hải quan)
  • Lưu ý: Ngoài ra còn có các loại chứng từ khác tùy đặc điểm từng lô hàng, bạn nên tìm hiểu thêm về hàng hóa đang đang xuất khẩu có yêu cầu đặc biệt gì không? Hoặc bạn có cần loại chứng từ nào để giảm thuế không? 
 • Bước 2: Vận chuyển hàng hóa đến đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu
 • Bước 3: Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu làm thủ tục hải quan
 • Bước 4: Người khai luân chuyển hồ sơ từ Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu đến Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất
 • Bước 5: Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất tiếp nhận và đối chiếu hàng hóa với  biên bản bàn giao
Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ liên quan sẽ giảm thiểu thời gian làm thủ tục và đẩy nhanh quá trình vận chuyển hàng hóa.

 Đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu

 • Bước 1: Người khai hải quan làm đơn và nộp hồ sơ gửi Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu. Hồ sơ nhập khẩu cơ bản bao gồm:
  • Hợp đồng thương mại giữa hai bên xuất nhập khẩu
  • Phiếu đóng gói hàng hóa 
  • Hóa đơn hàng hóa
  • Vận đơn xác nhận phương tiện vận tải
  • Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
  • Giấy báo hàng đến 
  • Bảo hiểm (nếu có)
 • Bước 2: Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục
 • Bước 3: Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập kiểm tra hàng hóa và lập biên bản bàn giao hàng hóa cho người khai
 • Bước 4: Người khai hải quan luân chuyển hồ sơ giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập với Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu
 • Bước 5:  Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu tiếp nhận và đối chiếu hàng hóa 
Người khai đơn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cơ bản và liên hệ với Chi cục Hải quan để được xét duyệt và nhận biên bản bàn giao hàng hóa.

Tóm lại, bạn cần xác định được hàng hóa chuyển khẩu là gì?, loại hàng hóa và các bước thực hiện thủ tục hải quan để đảm bảo cung ứng hiệu quả. 

Gobiz – Phần mềm Quản lý nhập hàng & Logistics cho đơn vị đa quốc gia.
Đăng ký dùng thử: https://bit.ly/gobiz-tuvan
Hotline: 0388.432.436
Website: https://gobiz.vn/

Có thể bạn quan tâm: