14/07/2020

HDSD HỆ THỐNG DÀNH CHO BỘ PHẬN KẾ TOÁN/QUỸ

1. ADMIN – M2

– Kiểm soát các đơn hàng chênh lệch tài chính

Tại tab Menu > Click chọn Đơn chênh lệch tài chính: Đơn thường hoặc Đơn ký gửi

Tiến hành lọc và thống kê qua trạng thái đơn, tên đăng nhập của khách hàng 

Danh sách các đơn chênh lệch tài chính

Quản lý tài chính khách hàng

Tạo giao dịch nạp tiền/truy thu:

Click Tạo giao dịch tài chính > Chọn Truy thu hoặc Điều chỉnh (nạp tiền) 

Điền thông tin đầy đủ > Tạo giao dịch > Nhập mã PIN > Xác nhận

*Mã PIN mỗi nhân viên có thể thay đổi trong phần cài đặt cá nhân.

  • Xuất file Excel thống kê luồng tài chính khách nạp tiền hoặc rút tiền.

Truy cập menu Quản lý tài chính khách hàng > Lọc theo trường Nạp tiền > Chọn thông tin cần lọc > Click Tìm Kiếm

 Kiểm soát tài chính nạp lên hệ thống

  • Tiến hành xuất file Excel tổng hợp dữ liệu:

Chọn Xuất Excel > Điền mã PIN > Xác nhận > Hệ thống sẽ trả về bản ghi trực tiếp trên máy tính

File Excel thống kê các khoản nạp tiền

  • Cấu hình tỷ giá 

– Cấu hình tỷ giá mua: 

Tại Menu chọn Cấu hình > Cấu hình tỷ giá mua> Tạo mới > Điền thông tin tỷ giá, thời gian bắt đầu áp dụng > Click Thêm để hoàn tất quá trình khởi tạo

Tạo tỷ giá mua

– Cấu hình tỷ giá web:

Tại Menu chọn Cấu hình > Cấu hình tỷ giá > Tạo mới > Điền thông tin tỷ giá, thời gian bắt đầu áp dụng > Click Thêm để hoàn tất quá trình khởi tạo

Tạo tỷ giá web

Thông tin tỷ giá hiển thị trong chi tiết đơn hàng

  • Trích xuất dữ liệu

Tính năng cho phép xuất file chứa các thông tin đầy đủ của đơn hàng,  phục vụ cho quá trình tính toán lợi nhuận trên đơn.

*Lưu ý:

– Giới hạn xuất file tối đa trong 1 tháng, kết quả sẽ được gửi về Email người yêu cầu.   

Tại menu chọn Trích xuất dữ liệu > Chọn đầy đủ các trường thông tin bắt buộc > Click Xuất file 

Trích xuất dữ liệu

  • Xuất danh sách đơn hàng

Chọn Danh sách đơn > Xuất dữ liệu theo tháng hoặc khoảng thời gian (tối đa 3 tháng nếu chọn theo khoảng thời gian) > Click Tìm kiếm > Thao tác Xuất Excel

Giao diện danh sách khách hàng

File Excel Danh sách đơn hàng

  • Xuất danh sách đơn hàng

Chọn Danh sách đơn > Xuất dữ liệu theo tháng hoặc khoảng thời gian (tối đa 3 tháng nếu chọn theo khoảng thời gian) > Click Tìm kiếm > Thao tác Xuất Excel

Giao diện danh sách khách hàng

File Excel Danh sách đơn hàng

2. M5 – Mua hàng

Báo cáo mua hàng

Giúp cho kế toán có thể xuất dữ liệu đơn đã mua hoặc dữ liệu hạch toán theo thời gian mua của đại lý trong vòng 01 tháng

*Lưu ý:

– Giới hạn xuất file tối đa trong 1 tháng, kết quả sẽ được gửi về Email người yêu cầu.   

Từ menu Đơn hàng > chọn Báo cáo mua hàng > Hiển thị màn hình Xuất dữ liệu đơn hàng

Xuất dữ liệu đơn đã mua:

– Chọn Thời gian mua > Chọn Đại lý > Click Xuất đơn đã mua

Xuất dữ liệu đơn hàng

Xuất dữ liệu hạch toán:

– Chọn Thời gian mua > Chọn Đại lý > Click Xuất dữ liệu hạch toán

Xuất dữ liệu hạch toán

Báo cáo doanh số 

Chọn Đơn hàng > Báo cáo doanh số (mới) > Lọc thông tin cần đối soát > Kiểm tra hoặc xuất file Excel để thống kê

Danh sách báo cáo doanh số

– Màn hình báo cáo doanh số hiển thị đơn từ Đã Mua trở đi

– Giới hạn xuất file tối đa trong 1 tháng, kết quả sẽ được gửi về Email người yêu cầu.   

Xem thêm chi tiết tính năng tại đây

 Quản lý yêu cầu thanh toán

– Chọn Đơn hàng > Yêu cầu thanh toán

– Chọn Tiếp nhận hoặc Từ chối tại tab Chờ thanh toán

  • Tiếp nhận => Hệ thống sẽ chuyển sang Tab Đang thanh toán
  • Truy cập link thanh toán đơn hàng
  • Xác nhận thanh toán thành công => Hệ thống sẽ chuyển sang Tab Đã thanh toán

  • Đồng thời đơn hàng sẽ tự động chuyển sang trạng thái Đã mua và hiển thị log thời gian thanh toán thành công

Log hiển thị thanh toán thành công


Xem thêm chi tiết tính năng Tại đây

Trong quá trình sử dụng dịch vụ nếu cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ giờ hành chính hotline: 0388 432 436 hoặc chat trực tuyến tại website Gobiz.vn.
Trân trọng!

Tags:

Có thể bạn quan tâm: