21/08/2020

HDSD TÍNH NĂNG CẤU HÌNH DỊCH VỤ ĐƠN THƯỜNG

Tính năng chính:

  • Thêm mới dịch vụ trên hệ thống.
  • Thêm mới bộ cấu hình phí dịch vụ.
  • Thêm mới, sửa, xóa nhóm khách hàng.
  • Upload file từ bộ cấu hình có sẵn.
  • Xuất file bộ cấu hình.

Một số lưu ý:

Nhóm khách hàng: là tập hợp các khách hàng được áp dụng bộ công thức tính phí riêng biệt.

– Bộ cấu hình chính sách chỉ có hiệu lực khi được thêm vào một Nhóm khách hàng.

– Chỉ sửa được bộ cấu hình khi thời gian hiệu lực áp dụng chính sách ở thì tương lai.

– Không thể xóa Nhóm khách hàng mặc định.

– Có thể xóa Nhóm không có khách hàng nào.

– Mã dịch vụ áp dụng trong các bộ cấu hình phải được sử dụng đồng nhất.

– Mã dịch vụ đơn hàng thường và đơn hàng ký gửi không được trùng nhau.

– Sau khi thêm 1 mã dịch vụ mới chưa từng xuất hiện trên hệ thống, Quý khách vui lòng gửi lại bộ phận CSKH Gobiz Tên dịch vụ + Mã dịch vụ mới, Gobiz sẽ tiến hành đồng bộ dịch vụ trên server.

1. Bước 1:

Xác định chính xác bộ cấu hình đang được áp dụng cho nhóm khách hàng nào bằng cách:

– Tại menu chọn Cấu hình > Nhóm khách hàng (Một bộ cấu hình có thể áp dụng chung hoặc riêng cho từng nhóm khách hàng).

– Click vào chi tiết từng nhóm khách hàng sẽ hiển thị tên bộ cấu hình.
– Trong chi tiết bộ cấu hình sẽ hiển thị danh sách các bộ cấu hình đang và đã từng được áp dụng. Quý khách có thể xóa những bộ cấu hình cũ không còn hiệu lực.

2. Bước 2:

Cấu hình chính sách mới cho nhóm khách hàng:

Tại menu chọn Cấu hình > Bộ cấu hình chính sách hoặc Click vào Chi tiết bộ cấu hình.

– Tiến hành Sao chép bộ cấu hình mới.

– Lưu tên cấu hình

– Chọn thời gian áp dụng bộ cấu hình chính sách.

*Lưu ý: Thời gian áp dụng luôn chọn ở thì tương lai, bộ cấu hình mới nếu chọn thì quá khứ sẽ không sửa được chính sách.

– Click Thêm để tạo bộ cấu hình mới

– Click trực tiếp vào tiêu đề bộ cấu hình mới để chỉnh sửa

2.1. Tại chi tiết bộ cấu hình chọn Cấu hình dịch vụ đơn mua hộ
(Áp dụng cho trường hợp Quý khách cần thêm mới/thay đổi dịch vụ đơn mua hộ).

– Thêm loại dịch vụ vận chuyển mới:

Điền đầy đủ Mã loại dịch vụ vận chuyển > Tên loại dịch vụ > Click Thêm.

Click Bước tiếp theo để thêm Mã nhóm dịch vụ:

Lưu ý:

Quý khách có thể set cấu hình bắt buộc phải chọn cho 1 dịch vụ nào đó hoặc trong nhóm dịch vụ  chỉ được phép sử dụng 1 dịch vụ đi kèm khi tạo đơn hàng.

– Click Bước tiếp theo để Add các dịch vụ vừa thêm vào các nhóm dịch vụ tương ứng.

– Click Bước tiếp theo và cài đặt quan hệ giữa các dịch vụ

*Chọn ô Vận Chuyển với các Dịch vụ vận chuyển (Bắt buộc)

Có thể set 1 dịch vụ ở trạng thái cần phải được xét duyệt mới có thể sử dụng hoặc đã chọn dịch vụ này sẽ không chọn được dịch khác.

2.2. Tại chi tiết bộ cấu hình chọn Cấu hình phí đơn mua hộ

Tạo phí mới (áp dụng cho trường hợp Quý khách vừa thêm 1 dịch vụ mới trên hệ thống)

  • Mã phí có thể giống mã dịch vụ
  • Điền tên phí, mã phí, số tiền tối thiểu, tối đa cần thu của mã phí đó.
  •  Xác nhận phí sẽ dành cho dịch vụ nào cần set.
  • Click Thêm để hoàn tất quá trình tạo phí mới.

– Click vào Bước tiếp theo để Sửa phí dịch vụ: 

–  Chọn và sửa phí dịch vụ Quý khách mong muốn, sau đó click vào kết thúc khi đã hoàn tất quá trình chỉnh sửa.

Ví dụ: Tiến hành Sửa phí vận chuyển TMĐT.

– Thêm/Xóa khoảng cân nặng tương ứng với khoảng giá.

– Thêm/Xóa khu vực địa chỉ áp dụng mức giá tương ứng với khoảng cân nặng.

– Hoàn tất quá trình chỉnh sửa ấn Lưu

– Click vào nút Kết thúc khi đã lưu tất cả các dịch vụ.

3. Bước 3:

Áp dụng bộ cấu hình phí mới cho nhóm khách hàng

Tại menu truy cập Cấu hình > chọn Nhóm khách hàng > Click vào chi tiết nhóm khách hàng tương ứng với bộ cấu hình mới > Thêm bộ cấu hình chính sách

– Tick chọn bộ cấu hình tương ứng > Thêm

Hoàn tất quá trình thêm phí, bộ cấu hình đã được chọn sẽ áp dụng cho nhóm khách hàng theo thời gian cài đặt trước đó.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ nếu cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ giờ hành chính hotline: 0388 432 436 hoặc chat trực tuyến tại website Gobiz.vn.
Trân trọng!

Tags:

Có thể bạn quan tâm: