20/09/2023

Làm thế nào để sử dụng bảo hiểm vận chuyển hàng hóa của Taobao?

Trên Taobao sau khi chọn xong sản phẩm có thể ấn nút thanh toán để hiển thị thông tin đơn hàng. Tại đây bạn sẽ thấy mục bảo hiểm vận chuyển hàng hóa.

Khi chúng ta chọn mục bảo hiểm hàng hóa, sẽ hiển thị một số nhà cung cấp tặng dịch vụ này. 

Nếu việc hoàn hàng được xác nhận trước khi phát hàng, bạn có thể nhận được bồi thường bảo hiểm. 

Bảo hiểm vận chuyển chỉ có thể được áp dụng sau khi hàng hóa được giao.

Nếu bạn tìm thấy sản phẩm bạn mua trên Taobao và click vào bảo hiểm vận chuyển hàng hóa, bạn sẽ thấy thông tin về bảo hiểm. Điều này cho thấy người bán đã giao hàng và hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực.

Sau đây chúng tôi sẽ nói rõ hơn dự tính bồi thường 12 tệ từ phí vận chuyển.

Cần thấy rằng so với bồi thường bảo hiểm vận chuyển hàng hóa trước đây, bồi thường bảo hiểm vận chuyển hàng hóa giờ đây có thể được thực hiện sau khi người mua xác nhận đã nhận hàng.Trước khi người mua xác nhận đã nhận hàng, bảo hiểm vận chuyển hàng hóa sẽ vô hiệu lực và việc ngừng sử dụng sẽ gây rắc rối.

Giờ đây đã thuận tiện hơn.Vậy làm thế nào để yêu cầu bồi thường tổn thất vận chuyển hàng hóa? Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về bảo hiểm hàng hóa để bạn sẽ thấy rõ quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hóa.

Cũng có nghĩa là người mua yêu cầu hoàn lại tiền, sau khi người bán đồng ý hoàn tiền, người mua sẽ được cung cấp địa chỉ trả hàng, người mua sẽ gửi hàng trở lại bằng chuyển phát nhanh và tải lên mã vận đơn của đơn hàng.

Người bán sẽ thanh toán phí bảo hiểm vận chuyển trong vòng 72 giờ sau khi nhận được hàng trả lại.

Làm thế nào để mua bảo hiểm vận chuyển hàng hóa trên Taobao? Sau đây là các bước cụ thể: Đầu tiên, khi người mua trên Taobao gửi yêu cầu hoàn tiền, cần phải nhớ chọn nút hoàn hàng và sau khi hoàn hàng cần tải lên mã vận đơn đơn hoàn.

Bước hai, kịp thời liên hệ người bán xác nhận đã nhận hàng để người bán nhanh chóng hoàn tiền sau khi nhận được hàng.

Cuối cùng, sau khi hoàn tất việc hoàn tiền, công ty bảo hiểm sẽ bắt đầu xem xét đơn yêu cầu giải quyết bồi thường bảo hiểm vận chuyển hàng hóa trong vòng 72 giờ kể từ khi giao dịch kết thúc. Sau khi xem xét xong, công ty bảo hiểm sẽ căn cứ vào tình hình chuyển khoản vào tài khoản Alipay của người mua.

Kết luận, nếu sản phẩm của bạn có thể trả hàng trong 7 ngày vô điều kiện, bạn có thể yêu cầu bồi thường, nếu không thì không thể trả lại hàng. Khi hoàn hàng, có thể ấn vào yêu cầu hoàn tiền trên Taobao, tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.

Có thể bạn quan tâm: