27/06/2020

M19 – HDSD TÍNH NĂNG QUẢN LÝ KINH DOANH

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SỐ LIỆU VÀ NHÂN VIÊN KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP

Đăng nhập, tạo tài khoản

Truy cập vào link đăng nhập của người dùng sẽ hiển thị ra giao diện:

Thêm nhân viên sale

Click vào menu Danh sách Nhân viên kinh doanh

Click vào nút Thêm nhân viên sẽ hiển thị ra cửa sổ như hình bên dưới:

+ Khi thêm nhân viên mới có thể chọn loại nhân viên là gì và có thể lựa chọn dự án mà nhân viên đang tham gia, ấn thêm mới để thêm mới nhân viên vào hệ thống.

View và Chức năng Quản lý

1. Bảng chung

Giao diện bao gồm 2 tab Dữ liệu chung và Dữ liệu cá nhân hiển thị các chỉ số báo cáo theo dạng số, chữ, biểu đồ. Thể hiện tình hình kinh doanh của nhóm, dịch vụ, doanh nghiệp theo khoảng thời gian tìm kiếm.

Giao diện dữ liệu chung

Trang Dữ liệu chung dành cho Quản lý và trang Dữ liệu cá nhân sẽ dành cho nhân viên kinh doanh xem số liệu của mình.

– Tại Tab Dữ liệu chung có phần tìm kiếm theo thời gian nằm góc trên bên phải để tìm kiếm các số liệu ở 4 thanh hình chữ nhật theo khoảng thời gian (Số liệu của biểu đồ không thay đổi theo tìm kiếm thời gian).

2. Khách hàng

Menu khách hàng (nằm trong thanh bên trái màn hình) bao gồm ba trang khác nhau được phân bố theo nhu cầu phân chia nhóm khách hàng theo định nghĩa nghiệp vụ của doanh nghiệp được hiển thị khi kéo chuột và click vào hình mũi tên đi xuống

 – Chỉ định khách hàng cho nhân viên sale

+ Nút chỉ định Sale giúp Quản lý chỉ định 1 sale cho nhiều khách hàng một lúc với duy nhất giai đoạn khi khách hàng chưa phát sinh doanh số

– Chỉ định giai đoạn cho sale

+ Giai đoạn được định nghĩa là tên của một khoảng thời gian nhất định mà nhân viên kinh doanh chăm sóc cho một khách hàng trong khoảng thời gian đó giúp cho quản lý có thể chia ra các thụ hưởng khác nhau tuỳ vào giai đoạn chăm sóc của nhân viên kinh doanh(Tên giai đoạn có thể tuỳ chỉnh dựa trên nhu cầu của quản lý)

+ Nút chỉ định sale khi ấn sẽ hiển thị lên một cửa sổ và người dùng có thể nhập tên nhân viên sale muốn chăm sóc khách hàng và cấu hình thụ hưởng theo nhu cầu của người dùng.

+ Chỉ định theo đuôi sẽ chỉ cho giai đoạn mà người dùng muốn nhân viên kinh doanh chăm sóc khách khi khách hàng khi khách hàng chưa có bất kì doanh số nào với nhân viên đó.(Theo đuôi là một giai đoạn nên có thể tuỳ chỉnh tên)

+ Sửa giai đoạn giúp người dùng có thể tuỳ chỉnh lại giai đoạn đang có của nhân viên đó với khách hàng

+ Huỷ giai đoạn sẽ xoá toàn bộ dữ liệu chăm sóc của nhân viên với khách hàng đó(trừ những đơn đã được ấn chốt Mục lục 2.3.5)

+ Một khách hàng có thể có nhiều nhân viên chăm sóc, một nhân viên có thể chăm sóc nhiều khách hàng

+ Một khách cũng có nhiều gian đoạn chăm sóc và tương tự với nhân viên

+ Phần 3 Danh sách đơn bao gồm các đơn phát sinh của khách hàng trong khoảng thời gian ở phần tìm kiếm phía trên danh sách( mặc định là tất cả các đơn của khách hàng)

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết các tính năng thuộc hệ thống quản lý nhân viên kinh doanh, Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu Tại đây.

Tags:

Có thể bạn quan tâm: