07/07/2020

M5 – HDSD TÍNH NĂNG GỬI YÊU CẦU THANH TOÁN

Bước 1: Tại màn hình chi tiết đơn 

 • Chọn đầy đủ các dịch vụ trên đơn
 • Điền mã hóa đơn gốc vào đơn hàng
 • Chuyển trạng thái sang ĐÃ PAI

Màn hình chi tiết đơn hàng

Lưu ý:

 1. Đơn đủ điều kiện để chuyển sang trạng thái ĐÃ MUA thì mới gửi được yêu cầu thanh toán (YCTT): đã chọn tài khoản mua hàng, nhóm ngành hàng, dịch vụ/duyệt dịch vụ, xác nhận thay đổi đơn giá/số lượng, phí vận chuyển nội địa Trung Quốc, mã hóa đơn gốc 
 2. Nếu đơn hàng có giá trị nhỏ hơn số tiền cần thanh toán trên site gốc và không đầy đủ thông tin dịch vụ, quá trình gửi yêu cầu thanh toán sẽ thất bại
 3. Nếu mã hóa đơn gốc (MHĐG) đã được gửi YCTT và YCTT đang ở trạng thái: chờ thanh toán, đang thanh toán, đã thanh toán thì không cho phép gửi lại YCTT cho MHĐG đó. Nếu YCTT ở trạng thái HỦY thì cho phép gửi lại YCTT
 4. Không thể gửi YCTT khi số tiền của tất cả YCTT trên cùng 1 đơn lớn hơn giá vốn (tiền hàng + phí VCNĐ)
 5. YCTT ở trạng thái HỦY thì không tính vào tổng số tiền thanh toán của đơn
 6. Không cho gửi YCTT khi đơn ở trạng thái HỦY hoặc từ ĐÃ MUA trở đi

Bước 2: Tại màn hình các đơn chờ thanh toán của Taobao.com

 • Chọn thanh toán qua tài khoản ngân hàng
 • Công cụ mua hàng sẽ tự động nhận thông tin và chuyển yêu cầu thanh toán từ site gốc (Taobao.com) sang M5 (hệ thống mua hàng của bạn)
 • Đồng thời hiển thị thông báo đã gửi yêu cầu thanh toán thành công

Bước 3: Tại màn hình yêu cầu thanh toán

 • Chọn Đơn hàng > Yêu cầu thanh toán

 • Chọn Tiếp nhận hoặc Từ chối

 • Tiếp nhận => Hệ thống sẽ chuyển sang Tab Đang thanh toán
 • Truy cập link thanh toán đơn hàng

 • Xác nhận thanh toán thành công => Hệ thống sẽ chuyển sang Tab Đã thanh toán

 • Đồng thời đơn hàng sẽ tự động chuyển sang trạng thái Đã mua và hiển thị log thời gian thanh toán thành công

Tags:

Có thể bạn quan tâm: