27/06/2020

M6 – QUY TRÌNH XỬ LÝ HÀNG HÓA TẠI KHO TRUNG QUỐC

1. TẠO KIỆN

Quét mã tạo kiện: Chọn Kiện hàng > Tạo kiện 

Bước 1: Chọn kho (nếu từng chọn kho, hệ thống sẽ lấy theo kho đã sử dụng gần nhất).

 Bước 2: Quét mã (trong trường hợp quét không thành công có thể nhập mã vạch).

  ***Lưu ý: khi chọn kho và quét mã sẽ có cảnh báo bằng âm thanh

– Nếu mã vận đơn đã được map vào đơn hàng, sau khi bắn mã vạch hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng, kho xử lý điền cân nặng, kích thước và in tem kiện hàng.

– Trường hợp mã vận đơn TQ chưa có trên hệ thống, kho xử lý khớp đơn thủ công, tiếp theo nhập thông tin cân nặng, kích thước và in tem xử lý như bình thường.

Điền mã đơn cần khớp

2. KIỂM KIỆN

Chọn Kiện hàng > Kiểm hàng 

  • Bước 1: Quét mã kiện cần kiểm

Quét mã kiện cần kiểm

  • Bước 2: Kiểm kiện; Tạo KNNB (nếu có phát sinh thiếu, lỗi sản phẩm)

Kiểm kiện hàng

3. TẠO BAO

Có thể tạo bao bằng các cách sau: Chọn Bao hàng > Tạo Bao hàng

  1. Nhập thông tin tạo bao

Nhập thông tin tạo bao

2. Chọn bao mẫu có sẵn

Sau khi chọn, form thông tin tạo bao sẽ được lấy theo thông tin của bao mẫu

Chọn bao mẫu có sẵn

Sau khi hoàn tất việc nhập thông tin tạo bao, sẽ chuyển sang màn hình xác nhận (có thể tạo tiếp bao mới hoặc vào chi tiết bao vừa tạo)

Tạo bao hoàn tất

4. ĐÓNG BAO

  1. Thông tin đóng bao

Đóng bao hàng (thêm kiện vào bao) gồm các mục sau:

– Nhập thông tin: Quét/nhập mã kiện; Nhập cân nặng bao; Kết thúc đóng bao

– Thông tin dịch vụ của bao: gồm các thông tin bao hàng (như các thông tin ở màn hình “Chi tiết bao”)

– Danh sách các kiện trong bao

Đóng bao

  • Bước 1: Quét/nhập mã kiện
    (Các kiện được thêm vào bao sẽ hiển thị ở phần danh sách kiện trong bao)
  • Bước 2: Nhập cân nặng thực tế của bao sau khi đã thêm kiện
  • Bước 3: Kết thúc đóng bao

5. XUẤT KHO TRUNG QUỐC

Sau khi hoàn tất đóng bao, kho có thể xuất từng bao hoặc vào danh sách bao hàng thao tác xuất cùng lúc các bao đã đóng.


Thao tác xuất từng bao bằng cách dùng súng bắn mã vạch

Thao tác xuất tất cả các bao hàng

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết các tính năng thuộc hệ thống quản lý kho hàng, Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu Tại đây.

Tags:

Có thể bạn quan tâm: