22/08/2020

MỘT SỐ THUẬT NGỮ CODE TRONG BỘ CẤU HÌNH DỊCH VỤ

  1. MÃ CODE CÔNG THỨC TÍNH PHÍ TÙY CHỈNH ĐƠN THƯỜNG
DỊCH VỤCODEDIỄN GIẢI
Giỏ hàng đơn thường goodsValue
exchangeRate
marketplace
totalQuantity
totalSkus
totalProducts
Giá trị tiền hàng
Tỷ giá
Site gốc
Tổng số lượng sản phẩm
Tổng số sku
Tổng số link sản phẩm
Đơn nháp của đơn thường goodsValue
exchangeRate
marketplace
totalQuantity
totalSkus
totalProducts
Giá trị tiền hàng
Tỷ giá
Site gốc
Tổng số lượng sản phẩm
Tổng số sku
Tổng số link sản phẩm
Đơn thường (tính theo đơn)exchangeRate
marketplace
totalQuantity
totalSkus
totalPackages
totalSplitPackages
totalWeight
totalProducts
Tỷ giá
Market place
Tổng số sản phẩm (sku)
Tổng số thuộc tính sản phẩm
Tổng số kiện
Số kiện được tách
Cân nặng trên đơn
Tổng link sản phẩm
Tính theo SKU
Tính theo SKU
Tính theo SKU
Tính theo SKU
Tính theo SKU
Tính theo SKU
Tính theo SKU
Tính theo SKU
minQuantity
batchSize
orderedQuantity
purchasedQuantity
receivedQuantity
stock
originalPrice
actualPrice
Số sản phẩm tối thiểu
Khoảng giá
Số lượng đặt
Số lượng mua
Số lượng nhận
Kho hàng
Giá gốc
Giá mua
Tính theo kiện
Tính theo kiện
Tính theo kiện
volumetric
actualWeight
netWeight
handlingTime
Thể tích kiện
Cân nặng tính phí
Khối lượng tịnh
Thời gian ‘lưu kho’
Phí VC theo công thức volumetric
actualWeight
totalWeight
Thể tích trên đơn
Cân nặng trên đơn
Tổng cân nặng của các kiện
Cân nặng tính phí của kiện length
width
height
actualWeight
dimensionalWeight
netWeight
packagingWeight
volumetric
Dài
Rộng
Cao
Cân nặng tính phí
Cân nặng quy đổi
Cân nặng tịnh
Cân nặng bao bì
Thể tích

2. MÃ CODE CÔNG THỨC TÍNH PHÍ TÙY CHỈNH ĐƠN KÝ GỬI

DỊCH VỤCODEDIỄN GIẢI
Đơn nháp của đơn ký gửivolumetric
goodsValue
exchangeRate
actualWeight
declareValue
totalProduct
totalQuantity
totalParcels
totalSplitParcels
Thể tích đơn ký gửi
Giá trị tiền hàng
Giá trị khai báo
Tỷ giá trên đơn
Cân nặng tính phí
Tổng số sản phẩm (link)
Tổng số sản phẩm (sku)
Tổng số kiện
Tổng số kiện được tách
Đơn ký gửi (tính theo đơn)volumetric
goodsValue
declareValue
exchangeRate
actualWeight
totalProduct
totalQuantity
totalParcels
totalSplitParcels
Thể tích đơn ký gửi
Giá trị tiền hàng
Giá trị khai báo
Tỷ giá trên đơn
Cân nặng tính phí
Tổng số sản phẩm (link)
Tổng số sản phẩm (sku)
Tổng số kiện
Tổng số kiện được tách
Tính theo SKU
Tính theo SKU
Tính theo SKU
quantity
receivedQuantity
unitPrice
Số sản phẩm trên link
Số lượng nhận
Đơn giá
Tính theo kiện
Tính theo kiện
Tính theo kiện
volumetric
actualWeight
netWeight
handlingTime
Thể tích kiện
Cân nặng tính phí
Khối lượng tịnh
Thời gian ‘lưu kho’
Phí VC theo công thức volumetric
actualWeight
totalWeight
Thể tích trên đơn
Cân nặng trên đơn
Tổng cân nặng của các kiện
Cân nặng tính phí của kiện length
width
height
actualWeight
dimensionalWeight
netWeight
packagingWeight
volumetric
Dài
Rộng
Cao
Cân nặng tính phí
Cân nặng quy đổi
Cân nặng tịnh
Cân nặng bao bì
Thể tích

Trong quá trình sử dụng dịch vụ nếu cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ giờ hành chính hotline: 0388 432 436 hoặc chat trực tuyến tại website Gobiz.vn.
Trân trọng!


Tags:

Có thể bạn quan tâm: